Structo Industry OÜ taotles 2010 aastal EAS-ilt toetust ettevõtte tootmistehnoloogia uuendamiseks tootlikkuse ja ekspordipotentsiaali suurendamiseks. 13.07.2010 otsuse alusel eraldas EAS ettevõtte taoluse alusel ettevõttele 139841.00EUR toetust uute tootmisseadmete ostuks ja tootmise ümberkorralduste elluviimiseks.

Mais 2011 algavad ettevõttes mahukad juurde- ja ümberehitustööd ning uute seadmete ülesseadmine ettevõtte tootmisruumides Kulna külas, Keila vallas, Harjumaal. Juurdeehituse käigus kasvab tootmispind rohkem kui kahekordseks ja tõusnud tootmismahtude tõttu võeti aasta alguses juurde uusi töötajaid.

Structo Industry OÜ osaleb EASi ja Marketingi Instituudi programmis "Ekpordirevolutsioon". Programmis osaleb 25 ettevõtet üle Eesti, kellede sekka arvati ka pika kadalipu läbinud Structo Industry OÜ. Valiku sõel oli tihe ja eelistati ettevõtteid kes on enda ekspordivõimekust tõestanud ja võtavad tööle uusi inimesi. Seetõttu peame seda suureks austusavalduseks meie ettevõtte ja meie tehtud valikute osas.

19.04.2004. asutatud ettevõttel saabub peagi seitsmes sünnipäev. Sünnipäeva puhul on ettevõttel plaanis turule tuua mitmeid uusi tooteid ja laiendada materjalivalikut.

Kontaktid

Structo Industry OÜ
Kulna Küla, Keila vald,
76613 Harjumaa

Email: info@l-uks.ee
Veebileht: www.l-uks.ee

AA bisnode portretSTRUCTO INDUSTRY OÜ krediidireiting

kaubanduskoda

eas

Ettevõttes Structo Industry OÜ viidi EAS-i digidiagnostika toetuse raames läbi projekt: Structo Industry OÜ digitaliseerimise ja automatiseerimise diagnostika. Projekti käigus kaardistati ettevõtte juhtimise, automatiseerituse ning digitaliseerituse tase ning koostati ka digitaliseerimise teekaart. Projektiga selgitati välja tootmise pudelikaelad ning teekaardil toodi välja lahendused erinevate pudelikaelade likvideerimiseks.

eas

„Structo Industry OÜ tootmise automatiseerimise ja digitaliseerimise projekti peamine eesmärk on eemaldada tootmisest pudelikaelad, mis hetkel takistavad ettevõtte edasist arengut. Selle saavutamiseks hangitakse tootmisesse uued automaatsed CNC töötlemispingid (puurpink ja servakandimasin). Projekt viiakse ellu EAS-i Digitoetuse meetme abil ettevõtlus- ja tehnoloogiaministri määruse 10.09.2018 nr 52 „Tööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise toetus“ alusel.“